Základní legislativa na e-shopu a jak ji řešit


Tento článek slouží k obecnému náhledu, co vše na e-shopu byste měli mít v rámci legislativy. Některé důležité body byste měli samozřejmě přizpůsobit vašemu podnikání a sortimentu a rovněž důležité dokumenty konzultovat s právníkem.

Ve zkratce co potřebujete řešit a níže naleznete:

 • Důležité dokumenty na e-shopu
  • Obchodní podmínky
  • Reklamační podmínky
  • Formuláře k odstoupení od kupní smlouvy a reklamace a další požadavky
  • GDPR
  • Cookies
 • Kontaktní údaje
 • E-mailová komunikace
 • Nastavení cen a akcí a jejich prezentace
 • Ostatní drobnosti

Důležité dokumenty na e-shopu

Obchodní podmínky

Na e-shopu byste měli mít v první řadě obchodní podmínky, ty si lze nechat vypracovat na internetu od různých služeb, případně stáhnout na stránkách APEK.CZ, kde najdete i další různé návody a rady pro elektronickou komerci. Takové univerzální obchodní podmínky je si třeba upravit pro svůj sortiment a zohlednit způsob fungování e-shopu. Obchodní podmínky si můžete nechat vypracovat od 200,- z nějakého automatu, kde neklikáte činnost, až po třeba 20 tisíc korun za právníka.

Reklamační podmínky

Tento dokument by měl vysvětlovat práva a povinnosti zákazníka a jakým způsobem probíhá reklamace atd. Tento dokument nemusí být samostatný, ale může být součást obchodních podmínek.

Formuláře k odstoupení od kupní smlouvy a reklamace a další požadavky

Zákazník musí mít přístup k informacím jakým způsobem může vznést reklamaci, požádat o odstoupení od kupní smlouvy a obecně řešit vše co je spojeno s nákupem. Lze mít pro každou věc formulář ke stažení, který zákazníci vyplní a zašlou, je to pro ně jednodušší. Dnes může zákazník jakoukoliv formou ať už telefonem, mailem, kontaktním formulářem vznést požadavek a je považován za platný. Nejlepší je mít samozřejmě vše jednoduché jak pro vaši evidenci a vyřizování, tak rovněž pro zákazníka.

Zde je k tomuto pro vás připraven modul, který k tomuto můžete využít. Ať už se jedná o uvedené formuláře, vratky, výměny, nebo jednoduše support k vašim produktům. Efektivně dokážete spravovat vše na jednom místě. A k tomuto modulu spoustu video a návodů.

Reklamace modul - splnění legislativy

GDPR

Tato problematika byla asi ze všech nejvíce propagovaná již v roce 2018. Od tohoto roku jste povinni nakládat s údaji a požadovat souhlasy dle toho nařízení, které je v platnosti v celé Evropské unii. K této problematice lze využít modul, který požadované souhlasy eviduje, spravuje, a dává zákazníkům možnost s těmito údaji nakládat formou kontroly, Editace a požadavků na zrušení účtů apod. K tomuto modulu je rovněž potřebný dokument popisující nakládání s údaji zákazníků.

GDPR modul - splnění legislativy

Cookies

Dát volbu zákazníkovi jaké cookies můžete v jeho prohlížeči ze svého e-shopu ukládat je v platnosti od roku 2022. Zákazník má právo kdykoliv souhlasy měnit, určovat, jestli můžete analyzovat jeho aktivity nebo jestli na základě jeho činnosti na vašem webu můžete provádět marketing a dále mu dělat nabídky pomocí dalších služeb a externích firem. K tomuto tématu včetně potřebného dokumentu je připraven modul, který vám vše zajistí. Najdete u něj i spoustu návodů na nastavení a provozovaní a vysvětlení problematiky blíže.

Cookies modul - splnění legislativy

Kontaktní údaje

Na e-shopu musíte mít k dispozici kontaktní informace, tedy podnikatelský subjekt, zápisy v rejstříku, telefonní kontakt a e-mailový kontakt. Vše by mělo být viditelné a lehce dohledatelné.

E-mailová komunikace

Při kontaktu se zákazníkem v první řadě využíváte e-mail. V tomto e-mailu by měli být opět uvedeny kontaktní údaje a také údaje o provozovateli, tedy firma, IČ atd. Zákazník musí jednoznačně vědět s kým komunikuje. Rovněž by e-mail měl být zcela pochopitelný a jednoznačný. Varujte se před velkým množstvím zbytečných e-mailů. Rovněž při objednávce je povinností zákazníkovi zaslat obchodní dokumenty jako jsou obchodní podmínky platné v den uskutečnění objednávky. K tomuto, pokud máte další dokumenty jako reklamační formuláře apod. lze jednoduše využít modul pro přílohy do e-mailů.

Přílohy do e-mailů modul - splnění legislativy

Nastavení cen a akcí a jejich prezentace

Od roku 2023 je změna v tom, jak prezentujete slevy a akce. Již nelze jen tak bezmyšlenkovitě udělat akci a mít jednu cenu škrtnutou jako třeba maloobchodní a k tomu svou jako akční (lepší). Nyní pokud uvedete jakoukoliv akci / slevu je třeba doložit, že před začátkem akce byla původní cena nejnižší za předcházejících 30 dní. Takže s nastavováním cen opatrně. Po vzoru velkých e-shopů je pro vás k dokazovaní původní ceny připraven modul, který eviduje ceny a zákazníkovi prezentuje, že ceny tvoříte poctivě. Rovněž to využijte pro přehled toho, jak se cena v čase vyvíjí a může to být pro vás cenný ukazatel.

Historie cen modul - splnění legislativy

Ostatní drobnosti

 • tlačítko pro zaslání objednávky - Zde je povinnost jednoduše uvést, že tím, že na tlačítko klient klikne, ho jasně zavazuje, že kupní smlouva je uzavřena je nutno uhradit objednávku. Jednoduše lze pojmenovat v překladech na "Objednávka s povinností platby". Jinak kreativitě se meze nekladou, ale musí z toho být účel tlačítka jasný.
 • ověřování komentářů - Podle zákona by jste měli u recenzí na e-shopu uvést jestli je ověřuje jestli jsou pravé a pokud ano, tak jakým způsobem. Podle všeho stačí uvést v krátkosti jednu, dvě věty, kde to zákazníkovi vysvětlíte.