Jak řešit GA4 - Google Analytics 4


Co jsou GA4 - Google Analytics 4

GA4 je aktualizovanou verzí původního Google Analytics, která přináší vylepšené funkce a nové možnosti analýzy webového chování. Hlavními rozdílymi oproti předchozí verzi jsou nový datový model a přístup k analýze, který se zaměřuje na události a zdroje dat.

GA4 se zaměřuje na získávání dat pomocí událostí, které jsou akce provedené uživateli na webových stránkách nebo v mobilních aplikacích. To umožňuje podrobnější sledování interakcí uživatelů a poskytuje lepší pochopení jejich chování na webu.

Dalším významným prvkem GA4 je rozšířená podpora měření událostí v mobilních aplikacích. Tím umožňuje marketérům sledovat a analyzovat chování uživatelů jak na webových stránkách, tak v mobilních aplikacích, což poskytuje komplexnější pohled na interakce uživatelů s produkty nebo službami.

Nová verze také nabízí lepší integraci se službami Google Ads, což umožňuje marketérům získat detailnější informace o tom, jak reklamy přispívají k interakcím uživatelů s webovým obsahem.

GA4 přináší také nové způsoby prezentace dat, jako jsou grafy pro zobrazení toku uživatelů, rozdělení zdrojů provozu nebo chování uživatelů na webu. To usnadňuje vizuální analýzu dat a získání cenných informací o uživatelském chování.

Celkově lze říci, že Google Analytics 4 je vylepšenou verzí nástroje pro analýzu webového chování, která přináší pokročilé funkce a zlepšuje schopnost marketérů a webových analytiků sledovat, analyzovat a pochopit chování uživatelů na webových stránkách a v mobilních aplikacích.

Jaký modul?

Modul pro Googe Analytics je defaultní v PrestaShopu pod názvem "ps_googleanalytics" podporující PrestaShop od verze 1.6 a novější. Modul je k dispozici zdarma.

Dále je varianta měření skrz modul Google Tag Manager, který navíc obsahuje ecommerce vrstvu s daty. Výhody Google Tag Manageru:

  • Jednoduchá správa tagů: GTM poskytuje uživatelům intuitivní rozhraní pro správu všech sledovacích kódů a tagů na jednom místě. Uživatelé mohou snadno přidávat, upravovat nebo odstraňovat tagy bez potřeby zásahu do kódu webové stránky. To znamená, že pro nasazení nových sledovacích kódů není nutné zasahovat do zdrojového kódu, což usnadňuje proces správy a údržby.
  • Rychlé nasazení: GTM umožňuje rychlé nasazení a aktualizaci tagů bez nutnosti zásahu od IT oddělení. To znamená, že marketéři a weboví analytici mohou okamžitě upravovat sledovací kódy, přidávat nové tagy nebo provádět A/B testy bez čekání na technickou podporu. Tím se zrychluje celý proces implementace a umožňuje rychlejší reakci na marketingové potřeby.
  • Flexibilita a řízení podmínek: GTM umožňuje nastavit různé podmínky a pravidla pro spouštění tagů. Uživatelé mohou definovat, kdy a jak mají být tagy aktivovány, na základě událostí, jako je kliknutí na tlačítko, odeslání formuláře nebo doby strávené na stránce. Tím se zvyšuje flexibilita a přesnost sledování určitých akcí a událostí na webových stránkách.
  • Snadná integrace s dalšími nástroji: GTM je dobře integrován se širokou škálou nástrojů pro analýzu, reklamu a personalizaci, jako je například Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel, Twitter Ads atd. Tímto způsobem mohou uživatelé snadno propojit různé marketingové platformy a centralizovat správu všech tagů na jednom místě.
  • Snižuje závislost na vývojářích: Používání GTM umožňuje marketérům a webovým analytikům nezávislost na vývojářích při nasazování a úpravě sledovacích kódů. To znamená, že mohou provádět rychlé změny a experimenty, aniž by museli čekat na technickou podporu. Tím se zvyšuje efektivita a umožňuje rychlejší iterace a optimalizace marketingových kampaní.

Celkově lze říci, že Google Tag Manager je mocným nástrojem, který usnadňuje správu a nasazování sledovacích kódů a tagů na webových stránkách a v mobilních aplikacích. Pomáhá zlepšit efektivitu, flexibilitu a rychlost nasazení marketingových nástrojů a umožňuje marketérům a webovým analytikům snadno provádět změny a experimenty bez zásahu do zdrojového kódu.

Jak je to s legislativou, zasílání souhlasů?

Aby služba google a její formy ADS, GTM, GA atd. věděli jak s daty naložit je potřeba zasílat informace o souhlasech s cookies lišty. Zde si každý zákazník volí jaké informace a cookies lze ukládat do PC zákazníka. Pro toto je v Google nástroj gtag(), pomocí kterého se zasílají informace o tom co zákazník odsouhlasil. Vzhledem k tomu, že řešení ze strany google je univerzální, je zakomponováno do modulu Cookies lišty a komunikuje interaktivně s klientem a informace předává do všech dotčených služeb.

Poznámka

Pro všechny výše popsané funkce je zapotřebí mít aktuální verze v době přechodu na GA4 a jejího oficiálního spuštění 1.7.2023. Obecně to platí pro celou sadu modulů.