Debug mod / Debugovací režim


Debug mód neboli debugovací režim se používá pro odhalení chyby na serverru ve scriptech. Pokud existuje chyba většinou se nezobrazí přesné znění, ale pouze "internal server error 500" apod. Z tohoto nejde poznat o jakou chybu se jedná a kde ji najdeme. Proto je nutné tento režim ZAPNOUT.

Debugovací režim PrestaShop 1.7

 • jděte v MENU do NÁSTROJE / VÝKON, a zde najdete přepínač debugovacího režimu
 • zapnetě tuto funkci
 • vyvolejte opětovně chybu
 • nyní uvidíte přesné znění chyby přímo na monitoru

Debugovací režim / debog mod

Debugovací režim pro PrestaShop 1.6

 • u verze prestaShopu 1.6 nejde takto jednoduše režim zapnout jako v nových verzích PrestaShopu
 • musíte jít na FTP k souborovému systému PrestaShopu
 • a v souboru "config/defines.inc.php" musíte zaměnit tento řádek:
 • define('_PS_MODE_DEV_', false);
 • za tento řádek
 • define('_PS_MODE_DEV_', true);
 • hodnota "false" znamená vypnutý režim, hodnota "true" znamená zapnutý režim
 • po úpravě soubor uložte a přesuňte zpět na server
 • nyní opět vyvolejte chybu a dozvíte se přesné znění chyby přímo na monitoru

Druhy chyb, se kterými se můžete setkat

Nebudu vypisovat všechny chyby, ani jejich přesný význam v programování, ale obecně se setkáte s těmito.

Notice

Méně závažná chyba, PHP si ji většinou vyřeší samo po svém a většinou nemá vliv na funkčnost scriptu. Platí pravidlo, že by ošetřeny měly být, aby nedocházelo někde dále ve scriptu k závažnějším chybám, které mohou mít návaznost.

Warning

Jedná se o chybu, která je nyní již závažnější, ale neukončí provádění scriptu a pokračuje se dále. Zde již důrazně doporučuji chyby odstranit.

Fatal error

Tato chyba již zastaví provádění scriptu a proces nepokračuje dále. Jedná se o závažnou chybu a musí být opravena.