Pojmy

Cron / Automatizované úlohy

Debug mod / Debugovací režim