Lze licenci na modul převést na jinou doménu / e-shop?


Všechen SW zakoupený a registrovaný pro určitou doménu je na tuto doménu vázán a nelze jej používat současně na dalších doménách. Existují výjimky a pravidla, za jakých lze moduly použít na nové doméně. Myšleno převod licence na jinou doménu / jiný e-shop.

Podmínky převodu licence:

  • V první řadě je třeba mít aktivní support na daný modul. Můžete se ve svém účtu dostat k jeho instalačním souborům a doba pro stažení modulu ještě nevypršela. V případě, že doba již vypršela, lze aktivovat za zvýhodněnou cenu support a stažení na další rok a odblokovat licenci k převodu. Získáte aktuální verzi modulu pro nový projekt / doménu (včetně instalačních souborů) a podporu při instalaci a provoz modulu. A licence půjde převést na novou doménu.
  • Další podmínka je, že původní doména, na kterou jste registrovali licenci pro modul již nefunguje, je třeba přesměrována na nový e-shop, nebo přímo zanikla, nebo jste na dané doméně začali používat jiné technické řešení e-shopu, kde již nelze moduly instalovat a používat.
  • Za výše splněných podmínek, lze po ověření skutečností licence z dané domény převést na vámi uvedenou novou doménu a budou vystaveny certifikáty pro novou doménu.
  • Zkontrolujte si podporu požadovaných modulů a napište na admin@valasinec.cz, ze které domény, na kterou doménu převést licence k požadovaným modulům.