Počty produktů v XML


Možnosti nastavení

  • Lze exportovat produkty, které jsou skladem, tedy mají hodnotu skladu vyšší než 0 (NULA).
  • Nebo lze exportovat kompletně všechny produkty.

Exportovat pouze produkty skladem

  • Ovlivnit jestli se produkt dostane do XML můžete i v nastavení jednotlicých produktových karet přímo v modulu

Export jednotlivých produktů

 

Jaké produkty se do exportu dostanou?

  • Produkty, které jsou aktivované.
  • Produkty, které mají na svých kartách povolen export pro daný modul / srovnávač zboží.
  • Dle nastavení SKLADU, se exportují produkty pouze skladem nebo všechny.
  • Pokud používáte filtr kategorií, tak produkty s vybranou Hlavní kategorií. Více o hlavní kategorii produktu zde: Jaký má význam výchozí kategorie u produktu?

 

Jaké produkty se neexportují?

  • Produkty, které jsou deaktivované / vypnuté.
  • Produkty, které mají na svých kartách zakázán export pro daný modul / srovnávač zboží.
  • Produkty, které nejsou skaldem a zároveň mají zakázaný prodej.

Chování při nedostupnosti

 

Rozdíl v počtech záznamů v XML

Při generování XML včetně kombinací, pokud máte takové produkty, se do XML každá kombinace zapisuje jako samostatný záznam. Tedy pokud mám 10 produktů v eshopu a každý produkt má 10 kombiancí (barvy, velikosti atd.), tak ve výsledku je v XML 100 záznamů.

Počítadlo v modulu ukazuje počet záznamů, které v takovém případě nemusí odpovídat počtu produktu.

Počet záznamů v XML