Speciální ceny pro vybrané skupiny a zákazníky


PrestaShop umožňuje velké množství různých způsobů jak pracovat s cenami na eshopu. Kromě základní ceny, lze nastavovat tzv. "Speciální ceny", kde můžete upravit cenu pro jednotlivé skupiny zákazníků nebo dokonce cíleně na jednotlivé zákazníky.

Pokud potřebujete nastavit "Speciální cenu" u daného produkt, lze to dvěma způsoby.

Nastavení ručně u každého produktu

 • Přejděte na editaci produktu a zvolte záložku "Ceny".
 • Pod standardním nastavením cen najdete možnost přidat "Speciální cenu"

Formulář se speciálními cenami

 • Zde můžete nastavit přesné zacílení nové ceny. Ať už se to týká ceká země, skupiny, měny, zákazníka apod.

Tipy

Produkt v akci (přeškrtnutá cena)

Pokud chcete určitý produkt nabízet v nějakém časovém úseku, lze ve formuláři určit časové rozpětí OD - DO. Produkt se dle tohoto nastavení zobrazí za požadovanou cenu. Pokud určíte slevu, ta se odpočítá od základní ceny (nebo nově zvolené) a zobrazí se základní cena škrtnutá a nad ní nová akční. Zákazník tak má k dispozici přehled o výši slevy.

Speciální cena včetně zobrazení výše slevy

Jiná cena pro určitou skupinu nebo zákazníka (bez přeškrtnutí původní ceny)

Pokud je potřeba pouze nastavit cenu pro skupinu zákazníků a nechcete zobrazovat výši slevy stačí nechat slevu na 0 a pouze zvolit jinou základní cenu ve formuláři. Efekt bude, že daný zákazník nebo skupina bude mít cenu zobrazenou jinou, ale neuvidí původní cenu.


Speciální cena bez zobrazení původní ceny

Hromadné nastavení cen pomocí modulu

Příprava souboru pro import cen

Modul umožňuje import souboru s koncovkou TXT a CSV. Struktura CSV souboru Vám jednoduše vytvoří program excel nebo podobný tabulkový procesor.

Otevřeme si excel nebo podobný tabulkový procesor a vytvoříme jednoduchý soupis cen, který má tři sloupce, viz následující obrázek.


Soupis cen v excelu • První sloupec: v toto sloupci máte uveden Váš kód zboží nebo zde můžete uvést ID produktu.
 • Druhý sloupec: zde můžete uvést cenu produktu, která bude na webu škrtnutá a nad ní bude nová akční cena. Nebo zde může být nová cena pro produkt, která bude prezentována na webu a nebude uvedena jako sleva.
 • Třetí sloupec: zde uveďte novou akční cenu produktu. Můžete taky uvést 0, v tomto případě bude použita cena z druhého sloupce jako klasická prodejní.

Příklady

Varianta – řádek 1

 • První sloupec NE_152L22 určuje kód produktu, aby byl produkt rozpoznán
 • Druhý sloupec 299 je nová cena produktu, která bude zobrazena jako ta, ze které je poskytnuta sleva.
 • Třetí sloupec 125 je nová akční cena, za kterou bude zákazník zboží nakupovat.

Varianta – řádek 2

 • První sloupec TR_1233DS určuje kód produktu, aby byl produkt rozpoznán
 • Druhý sloupec 0 říká, že výchozí cena pro slevu bude použita ta, která je již v systému uvedena. Zanechá původní u produktu.
 • Třetí sloupec 11,90 je nová akční cena, za kterou bude zákazník zboží nakupovat

S modulem lze načítat i slevy v procentech pro jednotlivé produkty, níže je uvedený příklad v procentech.

Varianta – řádek 3

 • První sloupec TR_1445TT určuje kód produktu, aby byl produkt rozpoznán
 • Druhý sloupec 0 říká, že výchozí cena pro slevu bude použita ta, která je již v systému uvedena. Zanechá původní u produktu.
 • Třetí sloupec 17, určuje výši procent jako slevu

Poznámka: import "cen" a "slevy v procentech" nelze kombinovat. Musí být v takovém případě soubory načítány samostatně.

Pokud máte takto soubor připraven, stačí ho uložit ve formátu CSV. Viz následující obrázek.

Uložení souboru ve formátu CSV

Načtení připravených cen do PrestaShopu

Přímo v modulu se nachází formulář, který je obdobný jako na produktové kartě při zakládání speciální ceny pro produkt. Je rozšířen o další potřebná pole.


Formulář na hromadný import cen • Měna: zde určíte, pro jakou měnu budou ceny platit
 • Země: zde určíte, pro jakou zemi budou ceny platit
 • Skupiny: zde určíte, pro jakou skupiny zákazníků budou ceny platit
 • Zákazník: zde můžete určit, pro kterého zákazníka, který již v systému je založený, budou ceny platit
 • Od a Do: zde můžete pole nechat prázdné a ceny budou platit bez časového omezení, nebo zde můžete uvést od kdy, do kdy budou ceny platit, třeba jako akční ceny na tento týden apod.
 • Začíná od: zde můžete určit, od kolika kusů produktů bude cena platit
 • Typ slevy: můžete si vybrat variantu Částka nebo Procenta
 • Cena v souboru je: určete, jestli jsou ceny bez DPH nebo s DPH
 • Výprodej: pokud zaškrtnete volbu „Zařadit produkty i do výprodeje“ u všech produktu v souboru bude nastaven identifikátor „Výprodej“
 • První sloupec je: určete, jestli v souboru máte první sloupec kód produktu nebo ID produktu
 • Soubor s ceníkem: zde načtěte svůj soubor pro import