Používám Google Tag Manager, jak roztřídím scripty na straně google?


V případě, že používáte Google Tag Manager, lze k tomu přistoupi dvěma způsoby. Pokud přes GTM sledujete jen jednu skupinu třeba analytickou, jednoduše takový modul zablokujete na straně nastavení modulu cookies. Pokud vyúžíváte více scriptů z různých skupin, musíte konfiguraci provést na straně Google Tag Manageru.

Obecný princip filtrace scriptů

  • V modulu COOKIES nebude tedy blokovat žádný modul.
  • Modul COOKIES bude sbírat souhlasy zákazníků a ukládat do jejich prohlížeče nastavení (níže popsané).
  • Dle zapsaných cookies v prohlížeči zákazníka nedefinujete v Google Tag Manageru spuštění scriptu dle podmínek uložených v cookies.

Modul COOKIES ukládá do prohlížeče tyto záznamy:

  • DmCookiesAccepted - jedná se o pomocný záznam, jestli zákazník uložil nastavení, slouží pouze pro účely samotného modulu.
  • DmCookiesIdGuest - jedná se o jedinečný identifikátor, jak Prestashop klienta eviduje ve svém systému, pomocí tohoto ID se data ukládají v eshopu pro důkazníé prostředky.
  • DmCookiesAnalytics - toto je důležitý záznam, který nám říká jestli zákazník souhlasil nebo odmítl skupinu analytických cookies. Nabývá těchto hodnot true / false (souhlas / nesouhlas).
  • DmCookiesMarketing - toto je důležitý záznam, který nám říká jestli zákazník souhlasil nebo odmítl skupinu marketingových cookies. Nabývá těchto hodnot true / false (souhlas / nesouhlas).

Na základě uložených hodnot v prohlížeči klienta podmíníte v Google Tag Manageru vložení vašich měřících a marketingových scriptů do stránek e-shopu. Zde je třeba postup:

https://support.cookie-script.com/article/23-blocking-third-party-cookies-with-google-tag-manager