Popis přehledu požadavků k modulu Reklamace, vratky, výměny


Filtr požadavků

V přehledu požadavků si lze filtrovat dle předdefinovaných skupin nebo na jednotlivé sloupce s přehledem.

Hlavní filtr požadavků nabízí tyto přehledy:

Hlavní filtr požadavků

  • Všechny požadavky - Jednoduše zobrazí vše a nic nevynechá.
  • Ukončené požadavky - Zde se zobrazí požadavky, které jsou ukončené a uzavřené.
  • Nevyřešené požadavky - Zde se zobrazí všechny aktivní požadavky, které nemají příznak jako ukončené a uzavřené.
  • Čekající na přijetí - Po zadání požadavku je předpoklad, že jej musí pracovní e-shopu nejprve schválit a tím započít proces řešení reklamace / výměny / vratky apod. Takže pokud má požadavek příznak jako nezahájen, zobrazí se právě v tomto filtru.
  • Urgentní k řešení - U každého typu požadavku se dá nastavit do jaké doby se má tento požadavek od přijetí vyřešit. Např. reklamace do 30 dní. Pokud je požadavek neukončen a doba klesne na 5 a méně dnů do vyřešení, zobrazí se jako urgentní k řešení v tomto filtru.
  • Dlouho bez řešení - U jednotlivých stavů lze nastavit počet dnů, jak dlouho v takovém stavu mohou setrvat. Pokud je doba překročena, zobrazí se požadavek v tomto filtru.
  • Pole pro hledání produktu v požadavku - Pokud hledáte požadavek s konkrétním produktem, lze pomocí tohoto pole zobrazit požadavky obsahující hledaný produkt. Hledat můžete podle názvu produktu, jeho kódu, kódu dle dodavatele nebo jeho EANu.

Doplňující filtr pro jednotlivé sloupce:

Tento filtr doplňuje výše zmíněný hlavní filtr. Níže vidíte popis jednotlivých sloupců a jestli lze dle těchto informací hledat.

Doplňující filtr požadavků

Sloupec "Info" - Zobrazí infografiku. Popis níže v textu podrobně

Sloupec "ID Požadavku" - Označuje interní ID číslo požadavku v databázi. Lze podle ID požadavku filtrovat na jednotlivý záznam.

Sloupec "Reference" - Označuje veřejné číslo požadavku, které se uvádí na protokolech a vidí je rovněž i zákazník. Jeho strukturu a možnosti jeho tvorby najdete v konfiguraci modulu. Lze pomocí tohoto údaje filtrovat.

Sloupec "Zahájeno" - Pokud je požadavek přijat a zahájen. Lze pomocí tohoto údaje filtrovat.

Sloupec "Zbývající dny do ukončení" - Pokud byl požadavek přijat a začala mu běžet nastavená doba pro vyřízení, zobrazuje se zde zbývající počet dnů na vyřízení. Počty dnů pro jednotlivé TYPY požadavků lze konfigurovat v nastavení modulu. Pomocí tohoto pole nelze filtrovat.

Sloupec "ID objednávky" - Pokud má požadavek vazbu na nějakou objednávku zobrazí se její ID číslo. Lze pomocí tohoto údaje filtrovat.

Sloupec " Zákazník" - Zobrazuje jméno zákazníka. Pomoci tohoto sloupce lze filtrovat.

Sloupec "Typ požadavku" - Zobrazuje, co po vás zákazník požaduje, jestli reklamaci, výměnu zboží, vratky apod. Lze pomocí tohoto pole filtrovat požadavky.

Sloupec "Stav požadavku" - Zobrazuje, v jakém stavu se dané požadavky nacházení. Konfiguraci jednotlivých požadavků můžete provést v nastavení modulu. Pomocí tohoto sloupce lze filtrovat požadavky.

Sloupec "Přijetí požadavku" - Datum, kdy byl daný požadavek založený do systému. Lze si volit rozsah pro zobrazení požadavků a filtrovat dle něj.

Infografika v přehledu požadavků

V přehledu požadavků se můžete setkat s těmito symboly.

Infografika v přehledu požadavků

Ikona "I" - Znázorňuje rychlý náhled produktů v daném požadavku. Pokud má požadavek vazbu na objednávku a jsou produkty přiřazeny, zobrazí se ikona, po najetí myší se zobrazí v malém okně náhled produktů.

Ikona "Tiskárny" - Umožňuje vygenerovat a následně vytisknout PDF dokument se záznamem požadavku. Např. pro evidenční účely.

Ikona "Obálky" - Se zákazníkem lze vést komunikaci skrz požadavek. Ikona se rozsvítí s počtem nepřečtených zpráv od zákazníka. Zákazník v detailu požadavku na stránce e-shopu vložil komentář a zaslal zprávu. Tato zpráva vám přijde rovněž emailem. Po navštívení detailu požadavku, jsou dané zprávy považovány za přečtené.

Ikona "Vykřičník" - U jednotlivých "stavů požadavků" lze definovat, jak dlouho takovém stavu může požadavek setrvat. Pokud bude tato doba překročena, zobrazí se výstražný vykřičník s oznámením počtu dnů, jak dlouho v takovém stavu již setrvává. Pomáhá to např. abyste příjem zboží k reklamaci třeba dlouho nezdržovali u kontroly, nebo po zaslání požadavků, abyste nezapomněli přijmout takový požadavek apod.