Jak změnit číselnou řadu faktur při přechodu na nový rok?


Modul na fakturaci nemění číslování faktur, ani ho nijak neovlivňuje. Samotné nastavení číslování se provádí v nabídce:

MENU / OBJEDNÁVKY / FAKTURY

Zde najdete několik možností jak s číslováním pracovat a jak jej měnit. Obecně jde číslo faktury změnit pouze směrem nahoru. Nehledejte v tom žádnou složitost a nepoužívejte žádné přidané funkce na resetování čísel a prefixů pro rok apod.

Nastavte každý nový rok číslo faktury například na: 20210001 a další rok zase na 20220001 atd.

Čímž číslo vždy jen zvyšujete, číslování je logické a účetně v pořádku a nikdy se vám nestane kolize s čísly a následnou kompatibilitou s dalšími moduly a přenosy do účetnictví.

UPOZORNĚNÍ: Pokud by jste třeba v PREFIXU použili rok 2021, tak se PREFIX aplikuje i zpětně na všechny faktury a staré jsou již špatně číslováné apod.