Jak získám API přístup TOKEN k FIO účtu pro párování plateb?


Modul FIO párování plateb dokáže načítat z vašeho účtu příchozí platby a dohledávat k nim objednávky. Aby modul mohl načítat tyto příchozí platby z vašeho účtu je potřeba zřídit ve vašem online bankovnictví tzv. TOKEN. Tento TOKEN slouží pouze k čtení, nikoliv k zadávání a manipulaci s vašim účtem. Zřídíte ho v několika následujících krocích.

  • Přihlaste se do vašeho online bankovnictví a v MENU úplně na konci v pravo najdete sekci "Informace o účtu".

FIO - informace o účtu

  • Dále zde najdete sekci s API přístupy k vašim účtům, klikněte na "Nastavení API".

FIO - nastavení API

  • Ocitnete se v sekci, kde si vytvoříte požadovaný TOKEN, klikněte na "Přidat nový TOKEN".

FIO - přidat nový TOKEN

  • A nyní ve formuláři jen vyplňte požadované údaje jako je účet, pro který TOKEN bude platit, vyberte POUZE SLEDOVAT účet, nějak si jej pojmenujte a uveďte mu platnost. Dejte si delší období. Hlavně pamatujte, že v momentě, kdy platnost skončí, přestane modul data stahovat a vy budete muset stejným způsobem vytvořit nový TOKEN. UPOZORNĚNÍ: ten TOKEN si v tuto chvíli zkopírujte a uložte, použijete jej právě v modulu.

FIO - vyplnění TOKENU