GMC Google Merchant Center - nastavení zdroje dat XML


Pro využívání Google nákupů je potřeba mít založený účet u google. V GMC konzoli Google Merchant Centru se dá potom přidat zdroj vašich dat, odkud google bude čerpat informace a nabízet zákazníkům vaše produkty při vyhledávání na internetu.Přidání zdroje dat XML

Založení nového zdroje dat v google nákupech

  • Na hlavní obrazovce v Google nákupech zvolte "Spravovat zdroje produktů".

Registrace nového zdroje dat v google nákupech  • Vyberte si režim. Můžete volit mezi testovacím nebo Standartním režimem. Testovací vám umožní zkontrolovat data, zjistit funkčnost bez toho aby se data zobrazovali zákazníkům ve vyhledávání.
  • Zvolte cílovou zemi, pro kterou zobrazovat nabídky. Jazyk a měna se automaticky doplní.
  • Vyberte název pro tento zdroj produktů. Můžete libovolně nazvat, pokud jich budete mít více, zvolte název, aby jste je mezi sebou jednoduše identifikovali.


Volba metody získávání dat  • Na další obrazovce vyberte "Plánované načtení" a pokračuje


Dokončení nastavení zdroje produktů pro google nákupy

  • Vyberte název souboru, nemusí být shodný s daty na vašem webu, stačí nějaký doplnit.
  • Nastavte dobu načítání a frekvenci
  • Zadejte URL adresu XML dat, které se nacházejí na vašem webu. Adresu najdete v modulu po vygenerování XML dat.
  • Celý formulář uložte.


Nyní je zdroj dat nastaven, nyní stačí nechat google nákupy stáhnout data, nechat je analyzovat. Z analýzi se dozvíte, kde je potřeba co upravit, nastavit apod.