E-maily a e-mailové šablony v modulu Reklamace, vratky, výměny


Nastavení zasílání emailů

V nastavení modulu je možné aktivovat odesílání e-mailů. V nastavení najdete 3 volby pro zákaznické e-maily. Můžete tak otestovat zasílání e-mailů a jejich vzhled a před ostrým zapojením do procesu provést případné korektury e-mailových šablon.

Nastavení emailu v modulu reklamace

 • Pouze e-mail zákazníkovi - jedná se o běžný režim, ve kterém e-maily odchází adresátům dle logiky procesů.
 • Zákazníkovi a kopie administrátorovi - v tomto režimu budou e-maily, které se zasílají zákazníkovi odeslány také administrátorovi jako kopie zprávy.
 • Pouze e-mail administrátorovi - v tomto režimu veškeré zákaznické e-maily přijdou administrátorovi namísto zákazníkům.

Jaké e-maily se odesílají

Administrátorovi

 • Při založení požadavku na FrontOffice (zákazník) je zaslán e-mail s šablonou "dm_support_admin_notification".
 • Pokud zákazník na FrontOffice zadá dotaz či zprávu k požadavku je zaslán e-mail se šablonou "dm_support_employee_chat"

Zákazníkovi

 • Při jakémkoliv nastavení stavu požadavku, ke kterému je v konfiguraci stavů přiřazena e-mailová šablony a je povoleno odeslání. Viz detailně níže.
 • Při zaslání odpovědi či dotazu přes CHAT v detailu požadavku BackOffice (vznáší dotaz nebo odpovídá administrátor) je zákazníkovi zaslán e-mail se šablonou "dm_support_customer_chat".
 • Pokud zadáte číslo balíku v BackOffice v detailu požadavku a zvolený dopravce má v PrestaShopu nastavenou sledovací URL je zaslán e-mail se šablonou "dm_support_delivery".
 • Pokud v detailu požadavku kliknete na "Odeslat PDF protokol na e-mail" je zaslán e-mail se šablonou "dm_support_pdf".

E-mailové šablony pro definované výchozí stavy požadavků

Při instalaci jsou nakonfigurovány základní stavy požadavků a k nim přiřazeny defaultní e-mailové šablony. Veškeré stavy požadavků jsou konfigurovatelné, lze přidávat další a díky tomu se způsob vaší práce neomezuje. Postupy si může pro jednotlivé typy požadavků vytvořit sami. Stavy požadavků a jejich e-mailové šablony.

 • Požadavek zadán - Toto je výchozí stav, který nelze smazat, systém se stavem pod ID 1 počítá. Můžete mu samozřejmě přiřadit jiný význam a plně si jej nakonfigurovat, ale je třeba počítat s tím, že tento stav nastane automaticky při vytvoření každého požadavku. Zasílá se e-mailová šablona ""dm_support_new".
 • Požadavek přijat - Tento stav značí vaše přijetí požadavku a zahájení jeho vyřízení. K tomuto stavu je přiřazena e-mailová šablona "dm_support_confirm".
 • Čekáme na doručení zboží - Tento stav můžete využít pokud čekáte na doručení zboží a tímto zákazníka vyzvete k jeho zaslání nebo mu oznamujete, že jej očekáváte. Odesílá se e-mailová šablona "dm_support_wait".
 • Zboží přijato ke kontrole - Tímto stavem můžete oznámit zákazníkovi, že jste zboží přijali a dorazilo k vám. Odesílá se e-mailová šablona "dm_support_check".
 • Požadavek uzavřený - Konečný stav požadavku. Tímto můžete uzavřít požadavky a odesílá se e-mailová šablona "dm_support_finish".

Jak přidám další jazyky e-mailových šablon

V modulu, konkrétně v adresáři: modules/dm_support/mails/ jsou uvedené složky s vašimi jazyky e-mailových šablon. Např. potřebujete mít e-maily pro tři jazyky:

 • Češtinu - potřebný adresář: modules/dm_support/mails/cs
 • Slovenštinu - potřebný adresář: modules/dm_support/mails/sk
 • Angličtinu - potřebný adresář: modules/dm_support/mails/en

Pokud máte v e-shopu jazyky a v modulu je nevidíte, je potřeba si pro dané jazyky soubory vytvořit. Jednoduše si zkopírujte výchozí složku "cs" a přejmenujte si ji na požadovaný jazyk (ISO kód) a poté si e-mailové šablony přeložte přes administraci, viz níže.

Editace nebo překlad e-mailových šablon

Dodané e-mailové šablony jsou základní a určitě nebudou odrážet vaši firemní kulturu. Doporučuji defaultní popisy změnit na své vlastní a odlišit se tak od konkurence a vložit do obsahu svou logiku procesů na e-shopu. V MENU administrace si najděte překlady, konkrétně MEZINÁRODNÍ / PŘEKLADY. Zde v sekci "Upravit překlady" vyplňte formulář dle zadání níže:

 • Typ překladu -> Překlady e-mailů
 • Zvolte typ obsahu e-mailu -> Tělo
 • Vyberte si šablonu -> Zde si vyberte svou šablonu, kterou na e-shopu používáte.
 • Vyberte svůj jazyk -> Zde si vyberte jaký jazyk chcete upravovat.

Překlady e-mailových šablon

Nyní klikněte na UPRAVIT. Systém vám načte všechny emaily jak v jádru e-shopu, tak ze všech modulů. Vypadat to bude viz obrázek níže.

Výpis e-mailových šablon k překladu

Nyní už jen stačí kliknout v sekci s e-mailu z modulů na název modulu "dm_support" a rozvine se vám seznam všech emailových šablon, které můžete přeložit / upravit / doplnit.

UPOZORNĚNÍ:

Uvádím překlady v rámci vaší šablony. Lze i v rámci jádra, tedy přímo v modulu. Výhoda překladu v rámci vaší šablony vzhledu je v tom, že se samotné e-mailové šablony uloží do vašeho vzhledu a mají prioritu v odeslání před těmi co zůstali originální v modulu. Je tím také zajištěn případný upgrade modulu, abyste si nepřepsali již upravené e-mailové šablony.