Jak nastavím platební bránu ComGate?


Pro úspěšné nastavení platební brány je potřeba některé údaje nastavit ve vašem účtu na ComGate.cz a některé údaje pro propojení ve vašem zakoupeném modulu. Postupujte krok za krokem.

  • Přihlaste se do vašeho účtu na ComGate.cz. Budete vyzvání pro zadání emailové adresy a hesla a v dalším kroku rovněž SMS kód, který vám ComGate automaticky při pokusu o přihlášení zašle.

ComGate přihlášení do obchodního portálu

  • Po přihlášení do vašeho účtu je potřeba v MENU vybrat obchod pro editaci.

ComGate - výběr obchodu k editaci

  • V seznamu vašich obchodů na záložce PROPOJENÍ OBCHODU si vyberte ten váš a dejte pomocí ikonky TUŽKY editovat obchod.

ComGate - editace obchodu

  • Z nastavení na ComGate si vykopírujte IDENTIFIKÁTOR vašeho OBCHODU a HESLO pro propojení a uložte ho v eshopu v modulu.

ComGate přístupové údaje

  • Nyní z modulu pro ComGate zkopírujte jednotlivé URL adresy a vyplňte je do příslušných kolonek v portálu ComGate.

ComGate - vyplnění URL adres pro komunikaci eshopu s platební bránou

  • Nezapomeňte nastavit IP adresu vašeho serveru / hostingu, aby platební brána povolila transakce. Vše uložte.

ComGate - vyplnění IP adresy vašeho obchodu

Nyní máte modul propojen s platební bránou ComGate. Nyní vám stačí v modulu dokonfigurovat / zkontrolovat další nastavení. Nápověda je k tomu přímo v modulu. Vše je přednastavené od instalace. Ale můžete chtít jiné než výchozí chování.

UPOZORNĚNÍ:

Ve vyjímečných případech mají některé hostingové služby IP adresu v nějakém rozsahu OD - DO a co chvíli se může měnit. Pokud máte IP nastavenou a přesto se co chvíli vrací stavový KOD 1400: Unauthorized access!, je potřeba zjistit na vašem hostingu rozsah adres, které vaše doména má a tento údaj nechat nastavit v COMGATE.