Nastavení cen - SLEVY a MARŽE při importu


Importní moduly dokáži pracovat s cenou od dodavatele na různých úrovních, máte plnou kontrolu nad tím, jaká cena bude na webu zobrazena.

Modul má dva režimy, ve kterém počítá ceny.

 

V XML mi dodavatel dává pouze nákupní ceny

Pokud je v XML definována pouze nákupní cena, tak veškeré nastavení procent v modulu se bude aplikovat jako MARŽE, tedy cena půjde daným procentem nahoru.

 

V XML mi dodavatel poskytuje koncovou prodejní cenu

Pokud v XML je jakkákoliv koncová cena, tak v tomto případě se veškeré procenta nastavení v modulu aplikují jako SLEVA, tedy cena půjde směrem dolů. I kdyby byla uvedena i nákupní cena. Pokud chci naopak cenu navýšit v režimu SLEVY, uvedu procenta se znaménkem MÍNUS např.: -5. Tím se propočet obrátí, záporná SLEVA naopak cenu produktu zvýší.

 

Jaké pravidla můžeme v modulu nastavovat

Modul disponuje 4 sekcemi s pravidly a hledá se první pravidlo, které nastane. pořadí je dle níže rozpisu

  1. Pravidlo na výrobce - Uveďte výrobce produktu, máte možnost zadat i cenový rozsah produktu a dané procento. Toto pravidlo se hledá jako první a pokud jej modul najde, žádné další pravidlo se již neaplikuje na výpočet ceny.

Nastavení slev a marží pro výrobce

  1. Pravidlo na kategorie - Zde si stejně jako u výrobce můžete měnit slevy a marže na konkrétní kategorie. Je potřeba si uvědomit, že produkt může být zařazen ve více kategoriích najednou. Proto modul bere v úvahu vždy pouze kategorii DEFAULTNÍ / VÝCHOZÍ pro daný produkt. Zde si při nastavování pravidla, můžete zvolit jestli se má automaticky nastavit stejné pravidlo i pro podkategorie. Opět pokud je nalezeno toto pravidlo žádné s následujích již není použito i kdyby bylo nastaveno.

Nastavení slev a marží pro kategorie

  1. Pravidlo na rozsah cen - Zde si můžete nastavit pouze pravidlo na cenovou hladinu produktu. Typicky se používá, kdy u levných produktů je potřeba cenu navýšit výrazně vyšší marží než u produktu ve vyšších cenových hladinách. Nebo naopak slevy poskytnout v odlišných hladinách.

Nastavení slev a marží pro rozsahy cen produktů

  1. Pravidlo na globální marži - Toto nastavení je poslední, které modul hledá, pokud tedy nemáte nic nastaveno aplikuje se právě toto. Samozřejmě pokud nechci cenu měnit, nechám 0%. Cena se nebude měnit. Pokud chci, nastavím odpovídající MARŽI nebo slevu.

Nastavení slev a marží pro všechny produkty

Tímto způsobem jste schopni ceny ovlivnit přímo při nahrávání a aktualizaci na eshop. Samozřejmě veškeré způsoby nastavení dostupné v prestashopu není omezeno a lze plně kombinovat s tím co už prestashop nabízí.