Jak se produkt hledá mezi ostatními produkty?


Modul při importu hledá jestli již produkt není na eshopu založený. Pokud jej nenajde, založí se jako novinka. Pokud je již nalezen, tak se aktualizuje podle nastavení modulu, které hodnoty se mají aktualizovat. Vždy hledá podle dvou parametrů.

 

Dodavatel:

Modul si v první řadě všechny produkty, které importuje označí shodným identifikátorem vybraného dodavatele. V modulu je takto nastaveno, kterému dodavateli produkty řadit. Tímto modul ví, jaká je jeho skupina produktů, o kterou se má starat. Díky tomu můžete mít v eshopu mnoho různých importů od jiných dodavatelů včetně ručně založených produktů a nedojde k chybě v hledání, ani kdyby měli shodný kód produktu. Viz další parametr.

 

Nastavení dodavatele

 

Kód produktu:

Toto je identifikátor, který v rámci skupiny produktů daného dodavatele již identifikuje konkrétní produkt. Takže i kdyby byl daný kód již použit u jiného dodavatele ničemu to nevadí a ke kolizi nedojde. V kombinaci určeného dodavatele a kódu produktu by se mělo jednat vždy o unikátní produkt.

Kódy produktů