Párování kategorií a aktualizace zařazení


Nastavení párování kategorií

Modul pro import produktů z XML umožňuje kategorie tzv. párovat do vlastních vytvořených kategorií. Dodavatel má v XML nějaké své kateogrie a vy si je nasměrujete do vlastních kategorií, tím se při importu sortiment automaticky třídí. V modulu je potřeba mít zvolený režim "Párování z XML s produkty".

Nastavení párování kategorií

Pokud máte tuto volbu vybranou, máte k dispozici formulář pro párování, kde na levé straně vidíte kategorie dodavatele a na pravé straně si můžete vybrat kam sortiment nahrát, případně jej ignorovat a danou skupinu zboží vůbec do eshopu nenahrávat.

Výběr zařazení kategorií

Ve volbě nastavení pro způsob zpracování kategorií je přepínač, který určuje, jestli se zařazení kategorií propíše do celého stromu kategorií.

Volba řazení do celého stromu kategorií

Efekt bude ten, že pokud máte zvoleno na řazení do celého stromu, řazení bude vypadat jako níže na obrázku. Od nejspodnější kategorie až po základní "Domů".

Zařazení produktů do celého stromu kategorií

Pokud bude volba řazení do celého stromu vypnutá, produkt se zařadí pouze do vybrané kategorie, jako na obrázku níže.

Zařazení produktů pouze do vybrané kategorií

Aktualizace zařazení kategorií

Zpravidla po prvním nahrání produktu, již není potřeba u produktu aktualizovat zařazení do kategorií. V modulu je defaultně tato funkce vypnutá, umožňuje uživateli kdykoliv si produkt zařadit i ručně dle potřeby do dalších či jiných kategorií a modul toto zařazení na eshopu nepřepíše.

Pokud je potřeba produkty přeřadit dle nového nastavení v modulu, zapněte si volbu aktualizace kategorií, viz obrázek níže. Toto způsobí, že se u všech importovaných produktů zkontroluje aktuální zařazení dle nastavení v modulu a případně se produkty přeřadí do nových kategorií, které jste si vybrali.

Nastavení aktualizace kategorií

Existují i další formy zpracování kategorií, jako např. tvorba celé struktury / stromu kategorií dle dodavatele, nebo nahrání produktů do jedné kategorie pro ruční třídění atd. Vše najdete v modulu a jeho nastavení.