Tvorba názvu produktů – TAGy PRODUCTNAME a PRODUCT


Modul umožňuje tvorbu vlastního názvu produktů. Zpravidla srovnávače zboží jsou náročné na přesnou skladbu názvu, která se může lišit od vašich názvů na eshopu. Je zde několik nástrojů jak názvy měnit. Veškeré zde uvedené postupy mění název produkt pouze pro export do XML, nikoliv na vašem webu jako takovém.

Doporučení: V každém případě je lepší mít kvalitní názvy produktů přímo na eshopu. Kvalita názvů má pak vliv celkově na vyhledávání vašich produktů v internetu.

Hromadná změna názvů

V modulu jsou dvě kolonky pro TAGy PRODUCTNAME a PRODUCT. Do těchto kolonek můžete vkládat proměnné, vlastní text a tím docílit názvu dle potřeby.

Individuální nastavení názvu produktu

Zástupné proměnné do názvu:

  • {productname} - Odpovídá vašemu názvu na eshopu.
  • {product} - Odpovídá přidané kolonce pro další název produktu. Tuto kolonky přidává modul. Jeho vyplnění záleží čistě na vás. Editovat a nastavit lze přímo v modulu v sekci PRODUKTY. Pokud není tento údaj vyplněn a je uveden jako proměnná pro skladbu názvu, tak se automaticky při tvorbě XML doplní běžný název produktu.
  • {manufacturer} - Odpovídá názvu výrobce / značky uvedené u produktu.
  • {reference} = Odpovídá uvedenému kódu u produktu.
  • {features:ID} = Odpovídá uvedené vlastnosti u produktu. Za ID se doplní ID skupiny vlastností, modul doplní automaticky přidělenou hodnotu u produktu této skupiny.

Příklady uvedení:

  • do kolonky uvedu "{manufacturer} {productname}" - Vznikne HENNA Přírodní barva na vlasy. HENNA je uvedená jako výrobce na produktové kartě a PŘÍRODNÍ BARVA NA VLASY je běžný název u produktu. Takže tímto řešením dokáži automaticky do XML vložit vždy výrobce / značku před název produktu.
  • do kolonky uvedu "Můj eshop {product}" - Vznikne Můj eshop Individuální název produktu. Individuální název produktu je váš vyplněný nový název u jednotlivých produktů, který můžete nastavit přímo v modulu na záložce PRODUKTY.
  • tyto různé proměnné se dají kombinovat, dopisovat vlastní text a rovněž se dají přehazovat mezi TAGy PRODUCT a PRODUCTNAME

Individuální název produktu

 V modulu na záložce PRODUKTY lze u každého produktu samostatně nastavit jeho nový název pro XML. Viz níže uvedený obrázek.

Individuální nastavení názvu produktu