Jaké spojím POHODU MSERVER s eshopem?


Potřebné údaje ke spojení

  • IČO účetní jednotky
  • Server / IP adresa serveru
  • PORT / komunikační port
  • Přístupové jméno
  • Přístupové heslo

Nastavení vzhledu

IČO účetní jednotky

Jedná se o Identifikační číslo vašeho podnikání, takto se v POHODA SW bude vědět do jaké účetní jednotky komunikace směřuje. Bez tohoto údaje nelze s POHODA SW komunikovat.

Server / IP adresa serveru

Zde je potřeba vědět, kde je POHODA SW spuštěna. Můžete ji mít na svém počítači v kanceláři nebo také externě na nějakém serveru.

Adresa doma nebo v kanceláři

Stačí si na počitači, kde je POHODA SW, spustit v prohlížeče adresu https://www.mojeip.cz/ a na monitoru uvidíte jaké je vaše IP adresa pro komuniakci v internetu. Tuto IP adresu vložte do modulu. Tím to ale nekončí. S největší pravděpodobností máte i router, které směruje vaši komunikaci doma nebo v kanceláři a stejnou IP máte pro všechny počitače v kanceláři i doma. Proto je potřeba určit ještě kam směrovat požadavky pro MSERVER. To se dělá na základě PORTU. A nastavení probíhá přímo v routeru.

  • Přihlaste se do routeru.
  • Najdetě sekci s překladem PORTu / PORT FORWARDING.
  • Zde stačí vyplnit zvolený PORT a IP adresu počítače ve vlastní síti. Nikoliv tu veřejnou pro vaši kancelář / domov. Ale pouze již tu lokálního počítače. Tu nejdete buď v routeru v seznamu připojených zařízení, nebo přímo v PC na ikonce s připojením do internetu.
  • Tím docvílíte, že komunikace z eshopu směřující na váš router bude v pořádku přeposlána do odpovídajícího počítače.

Adresa serveru

V případě, že provozujete POHODA SW někde na serveru, s největší pravděpodobností máte k dispozici přístup přes vzdálenou plochu. V konfiguraci vzdálené plochy uvádíte přesně IP adresu pro připojení k serveru. Tak tuto IP adresu použijete i v modulu.

PORT / komunikační port

Dle návodu na vytvoření MSERVERu v POHODA SW jste si zadali nějaký komunikační PORT, může být v podstatě jakýkoliv v povoleném rozsahu, ale doporučuji použíte ten, který je v návodu, obvykle 444. Tento port jste definovali při vytvoření POHODA MSERVER a tento potřebujete i do modulu.

https://www.stormware.cz/pohoda/xml/mserver/

Přístupové údaje

Do POHODA SW se nedostane každý, pouze oprávněný uživatel s přístupovými údaji. Doporučuji si na straně POHODA SW vytvořit účet pro eshop a přidat mu potřebná oprávnění ke komunikaci. Jako jsou zápisy objednávek, práce se skladem apod. Tyto údaje potom použijete v modulu.

Pokud jste vše vyplnili správně, modul vám oznámí, jestli je spojení s POHODA SW MSERVER navázáno.